pelvische behandeling

Wat is pelvische reëducatie

Pelvische reëducatie is meer dan een therapie voor incontinentie. Bekkenbodemtherapie kan een oplossing bieden voor verscheidene problemen, zoals bijvoorbeeld bedplassen, pijn bij seksualiteit, blaasverzakkingen, incontinentie en instabiliteit van het bekken. Aan de hand van biofeedback oefeningen, elektrosimulatie, blaastraining en het aanleren van goede toiletgewoontes worden de problemen in het kleine bekken behandeld.

Pelvische reëducatie omvat meerdere behandelingen.