cardiorevalidatie

Wanneer Revalidatie?

Revalidatie na CVA herseninfarct, na rug-traumata met gedeeltelijke of volledige verlammingen.

Revalidatie na post operatief na hartchirurgie.

Revalidatie na amputatie van een lidmaat.

Revalidatie bij ziekte van Parkinson.