Purchase the top report, done by way of competent paper consultants so you are generally assured to receive prime high-quality works essay writing service online

Unique making essays that will satisfy our your family needs. Our company has arrived to aid you. We prepare exceptional essays of exceptional-higher quality that hook up with any guidelines essay writing service

zonnestudio, zonnebank center

Verstandig de zonnebank Studio gebruiken

– Bent u nog geen 18of hebt u een huidtype 1, ga dan nooit onder de zonnebank (in België is dat zelfs wettelijk verboden). Huidtype 1 verbrandt zeer snel, wordt niet bruin, zeer lichte huid, vaak sproeten, rood of lichtblond haar, lichte (blauwe) ogen.
– Ga niet onder de zonnebank als u zwanger bent.
– Hebt u een huidaandoening of neemt u geneesmiddelen die een abnormale zonnereactie kunnen uitlokken (bv. antibiotica), vraag dan vooraf advies aan uw arts.

Voorzorgsmaatregelen

– In elk zonnecentrum moeten duidelijk welbepaalde voorschriften uithangen. Respecteer die ook
– Bij uw eerste bezoek aan een zonnecentrum moet u een document ontvangen met een aantal verplichte waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. De onthaalverantwoordelijke moet u informeren over de gevaren van de blootstelling aan uv-stralen en uw huidtype bepalen. Door het document samen te ondertekenen, bevestigt u dat dit is gebeurd. Voorts word u ook ingeschreven in een register. Vervolgens zal de onthaalverantwoordelijke de duur, frequentie en intensiteit van de zonnebankbeurten afstemmen op uw huidtype.
– Automatische zonnecentra waar u de zonnebank zelf kan bedienen door er enkele muntjes in te gooien, zijn bij wet verboden. De zonnebank moet geregeld worden door een gepersonaliseerde magneetkaart waarop vooraf de intensiteit en de duur van de zonnebankbeurten geprogrammeerd worden in functie van uw huidtype.
– Draag altijd een beschermende zonnebril met zijbeschermers. De ogen sluiten is onvoldoende. Zo’n bril moet gratis ter beschikking gesteld worden door het zonnecentrum.
– Gebruik geen parfum, dagcrème, deodorant enz. en verwijder alle make-up voor u onder de zonnebank gaat. Onder invloed van Uv-stralen kunnen die immers huidreacties uitlokken.
– Gebruik geen zonnebrandcrème. Die is niet alleen zinloos, maar kan bovendien stoffen bevatten die onder invloed van UV-stralen ongewenste huidreacties kunnen opwekken.

Hoe vaak en hoe lang?

– Ga niet meer dan twintig en liefst niet meer dan tien keer per jaar onder de zonnebank te gaan.
– Bouw een zonnebankkuur langzaam op. Eerst kort, pas later mag u er wat langer onder. Hoe lang is afhankelijk van uw huidtype. Het zonnecentrum is verplicht uw huidtype te bepalen en de maximumduur, frequentie en intensiteit berekenen. De duur van één beurt mag nooit langer dan twintig minuten zijn.
– Tussen de eerste en tweede beurt van elke sessie moet men een termijn van 48 uren respecteren, tussen de daaropvolgende beurten moet men minstens 24 uren wachten.
– Luister naar uw lichaam. Gaat uw huid prikken of jeuken, wacht dan niet tot de timer afgaat, maar ga onder de zonnebank vandaan.

Laat kinesist Mia Vanderjeugt u adviseren over het zonnebank gebruik.

Naast de zonnestudie kan ook terecht bij Mia Vanderjeugt voor:

Algemene kinesitherapie behandelingen
Pelvische rëeducatie behandelingen of ook bekkenbodemtherapie genoemd.
Lymfdrainage is een behandeling voor opstapeling van vocht in bepaalde lichaamsdelen
– Stress of aandoeningen van de luchtwegen worden met ademhalingsoefeningen aangepakt.
– Onder gynaecologie of urologie voor vrouwen en urologie voor mannen.
Pediatrie, het bedplassen van kinderen
– Behandeling van voetproblemen door medische pedicure.

U kan bij ons terecht voor algemene kinesitherapie en pelvische rëeducatie.
Bij héél persoonlijke problemen kan u steeds terecht op het kabinet mist een afspraak.

Maak hier een afspraak met Mia Vanderjeugt over het gebruik van de zonnebank

Vragen aan een de zonnebank in Ieper? Wij kunnen u helpen.

Alles over zonnebanken: http://www.ergoline-belgium.be/

Zonnebank center