algemene-kine

Wat zijn anorectale problemen

Biofeedback:

Relaxatie

-Anale sfincter

-M. levator ani

Tonificatie

–Anale sfincter

-M.levator ani

Aanleren combinatie buikpers en relaxatie bekkenbodem voor een optimale defaecatie.

Aanleren goede toiletgewoontes

Navraag en advies : drank en eetgewoontes