urologie

Wanneer gynaecologie of urologie

Gynaecologie of urologie kan zijn:
– Biofeedback: tonificatie en of relaxatie
– Electrostimulatie vaginaal
– Coördinatie tussen bekkenbodem en ademhaling
– Aanleren goede toiletgewoontes
– Blaastraining: gebruik van drank en plaskalender
– Aanleren thuis oefeningen

Andere indicaties:
– Bekkenbodemtherapie in combinatie met chirurgie:
– Hysterectomie
– TVT of TOT
– Vesico-pexie
– Pijn in de bekkenbodem, vb: pijn na episiotomie
– Postnataal