Overzicht van alle behandelingen: dit van kinesitherapie tot pelvische rëeducatie

Algemene Kinesitherapie
Beeld + Tekst

Lymfedrainage
Beeld + Tekst

Ademhalingsoefeningen
Beeld + Tekst

Revalidatie
Beeld + Tekst

Pre- en postnatale kine
Beeld + Tekst

Pelvische reëducatie
Beeld + Tekst

Gynaecologie / Urologie
Biofeedback : tonificatie en of relaxatie

Electrostimulatie vaginaal

Coördinatie tussen bekkenbodem en ademhaling

Aanleren goede toiletgewoontes

Blaastraining : gebruik van drank en plaskalender

Aanleren thuis oefeningen

Andere indicaties:

Bekkenbodemtherapie in combinatie met chirurgie:

Hysterectomie

TVT of TOT

Vesico-pexie

Pijn in de bekkenbodem

Vb: pijn na episiotomie

Postnataal

Urologie
Beeld + Biofeedback: tonificatie urinaire sfincter

Elektrostimulatie met puntelektrode

Blaastraining (opmaken drank en plaskalender)

Thuisprogramma

Pediatrie
Beeld +Tonificatie en –of relaxatie

Blaastraining (Plas en drankkalender)

Plaswekker

Aanleren goede toiletgewoontes

Indien nodig wordt de therapie gecombineerd met aangepaste medicatie (voorgescheven door behandelende arts)

De behandeling van enuresis nocturna wordt gestart rond de leeftijd van 6 jaar

Encopresis en incontinentie diurna kunnen behandeld worden vanaf  3 jaar.

Anorectale problemen
Beeld + Biofeedback:

Relaxatie
-Anale sfincter
-M. levator ani

Tonificatie
–Anale sfincter
-M.levator ani

Aanleren combinatie buikpers en relaxatie bekkenbodem voor een optimale defaecatie.

Aanleren goede toiletgewoontes

Navraag en advies : drank en eetgewoontes

Seksualiteit
Beeld + Relaxatie (algemeen)

Relaxatie bekenbodem met biofeedback

Doorbreken visieuse circel: spanning > pijn

Orthopedie
Beeld + Tonificatie   Bekkenbodem

Mm Multifidi

M Transversus abdominis

Proprioceptie training

Respiratoir diafragma in combinatie met urogenitaal diafragma oefenen

Pijnvermindering door tens met inwendige of uitwendige elektroden

Medische pedicure

Beeld + Tekst