Postoperatieve kinesitherapie en revalidatie na de behandeling van borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij de vrouw.

In België worden jaarlijks 8.800 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd (Belgisch Kankerregister 2012). De behandeling van borstkanker bestaat uit een borstoperatie (mastectomie of borst” sparende ingreep), het verwijderen van lymfeknopen (sentinelprocedure okseluitruiming), chemotherapie, radiotherapie, antihormonale behandeling en ’targeted’therapie (Herceptine). Meer en meer patiënten overleven borstkanker, waardoor de levenskwaIiteit na de behandeling van borstkanker belangrjjker wordt.

Deze levenskwaiiteit wordt onder andere bepaald door problemen ter hoogte van het bovenste lidmaat, zoals lymfoedeem, beperkte schouderbeweeglijkheid, pijn, beperkte schouderfunctie en krachtsverlies.
Gezien patiënten met een okseluitruiming veel meer risico hebben om arm- en schouderklachten te ontwikkelen dan patiënten met een sentinelprocedure, krijgen best alle patienten met een okseluitruiming een voorschrift voor postoperatleve kinesitherapie (in kader van Fa-pathologie). Patiënten hebben bijgevolg recht op 60 beurten kinesitherapie van 30 minuten gedurende het jaar volgend op de okseluitruiming. Ook patiënten met een sentinel procedure kunnen dergelijke arm- en schouderklachten ontwikkelen, hetzij minder frequent.
Zij rapporteren dergelijke klachten best aan de behandelende arts of huisarts.

Leave a reply